CÔNG TY TNHH DỆT KIM BANGJIE (VIỆT NAM)

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

 •  Khảo sát điều kiện địa lý, địa chất, khí tượng, thủy văn.
 •  Điều tra, khảo sát, thu nhập số liệu về điều kiện tự nhiên, môi trường, kinh tế, xã hội khu vực thực hiện dự án.
 •  Khảo sát, thu mẫu, đo đạc. Thực hiện phân tích các mẫu không khí, mẫu nước, mẫu đất trong và xung quanh khu vực dự án.
 • Xác định các yếu tố vi khí hậu trong khu vực dự án.
 •  Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực thực hiện dự án.
 • Xác định tất cả các nguồn gây ô nhiễm của dự án: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn. Xác định các loại, nguồn chất thải phát sinh trong quá trình xây dựng, hoạt động của dự án bằng các phương pháp thống kê, phân tích, thu nhập, đánh giá nhanh.
 • Đánh giá mức độ tác động, ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm kể trên đến các yếu tố tài nguyên, môi trường , xã hội, con người xung quanh khu vực thực hiện dự án.
 • Xây dựng kế hoạch thể hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Đảm bảo cho giai đoạn xây dựng dự án.
 • Xây dựng kế hoạch thể hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm. Phương án quản lý môi trường quá trình hoạt động và dự phòng sự cố môi trường.
 • Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải. Phương án thu gom, xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.
 • Tham vấn ý kiến ủy ban nhân dân.Ủy ban mặt trận Tổ Quốc  phường, xã, thị trấn nơi thực hiện dự án.
 • Lập hội đồng thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Địa Chỉ: Lô đất số L3, Khu công nghiệp dệt may Phố Nối, Phường Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên

Bài viết liên quan
Phone
Chat Facebook
Gọi điện ngay