Công ty TNHH Thương mại Hóa chất và Môi trường VAC

Địa chỉ : Số 5, tổ 41, cụm 6 P. Phú Thượng, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện Thoại : (+84) 986 809 455

Email : info@vacchemical.vn.

Vacchemical86@gmail.com

Website : vacchemical.vn

Mã số thuế : 0109278966