Gói thầu XL-R6b Dân Tiến

Gói XL-R6b Cầu Dân Tiến , đoạn Hải Hà, dự án cao tốc Vân đồn-Móng cái và cầu Khe Rạt ở xã Hải Tiến, huyện Hải Hà.

Bài viết liên quan
Phone
Chat Facebook
Gọi điện ngay