TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG

Tư vấn kỹ thuật môi trường, sử dụng các sản phẩm phù hợp giúp an toàn và xanh hơn

Hồ sơ quản lý môi trường trước khi hoạt động
– Đánh giá tác động môi trường (ĐTM)
– Kế hoạch bảo vệ môi trường
– Phương án bảo vệ môi trường (vui lòng tham khảo thêm nội dung dự thảo về hồ sơ này của chính phủ)
Các loại hồ sơ trong quá trình hoạt động – Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
– Hồ sơ xin phép xả nước thải vào nguồn nước
– Hồ sơ xin phép khai thác nước dưới đất/ nước mặt
Các loại báo cáo – Báo cáo hoàn thành các công trình BVMT
– Báo cáo giám sát / Báo cáo kết quả quan trắc môi trường
– Báo cáo quan trắc môi trường lao động
– Báo cáo xả nước thải định kỳ
– Báo cáo tình hình khai thác, sử dụng nước dưới đất định kỳ
– Báo cáo tình hình khai thác, sử dụng nước mặt định kỳ
– Báo cáo quản lý chất thải nguy hại
Các hồ sơ liên quan công tác BVMT khác – Điều chỉnh sổ đăng ký chủ nguồn thải
– Xin cấp gia hạn giấy phép xả nước thải vào nguồn nước
– Xin cấp gia hạn giấy phép khai thác nước dưới đất
– Hồ sơ xin xác nhận thoát nước thải vào hệ thống thoát nước chung của thành phố
– Hồ sơ nghiệm thu hệ thống xử lý nước thải , nước cấp…
– Ngoài ra, Hóa chất và Môi trường VAC nhận tư vấn:Lập kế hoạch, biện pháp Ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất, …
Công  ty TNHH Thương mại Hóa chất và Môi trường VAC:
– Nguồn nhân lực đáp ứng được các yêu cầu theo quy định;
– Kinh nghiệm thực hiện các dự án trong và ngoài nước;
– Đội ngũ chuyên môn, tư vấn được đào tạo chuyên sâu, nhiệt huyết và tận tình;
– Cung cấp, hỗ trợ đa dịch vụ, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí và thời gian;
– Sản phẩm chất lượng nhất, thời gian nhanh nhất, chi phí tiết kiệm nhất.