Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Smart Việt Nam

Tư vấn thực hiện Kế hoạch Bảo vệ môi trường

· Khảo sát hiện trạng, thu thập thông tin hồ sơ pháp lý liên quan

· Tổng hợp thông tin lập kế hoạch bvmt

· Trình chủ đầu tư xem nội dung

· Nộp hồ sơ hoàn chỉnh cho cơ quan chức năng.

· Đón đoàn kiểm tra xuống thẩm định

· Chỉnh sửa và trình ký chờ ra quyết định phê duyệt.

 

Bài viết liên quan
Phone
Chat Facebook
Gọi điện ngay